SIRE

Zapytaj o katalog

Wyślij zapytanie

61,5 – 830 kW

Free Cooling – SIRE jest zaawansowanym, całkowicie automatycznym systemem chłodzenia wody/glikol, który pozwala zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej. SIRE jest wykonany w wersji ze skraplaczem wodnym połączonym z system chłodzenia free-cooling, który pozwala w okresach średnio zimnych wytwarzać zimną wodę przy niskich kosztach użytkowania.

Oszczędność energii dochodzi do 80% gwarantując jednocześnie wysoką wydajność chłodzenia COP = 5,6. Zastosowanie tego systemu w idealnych warunkach działania Free Cooling podczas okresu zimowego prowadzi do osiągnięcia maksymalnej wartości COP = 30. Oznacza to, że dla każdego kW użytej energii system może wytwarzać moc do 30 kW.

Zmiana systemu z ustawienia „chłodzenie” na ustawienie „free-cooling” jest całkowicie automatyczna. Jest ona sterowana mikroprocesorem, który znajduje się wewnątrz systemu.

Korzyści płynące z używania naszych opatentowanych systemów SIRE:

• zerowe zużycie wody
• precyzyjna temperatura płynu chłodzącego
• zmniejszony poziom hałasu dzięki elektronicznej kontroli prędkości wentylatorów
• zredukowane rozmiary – wszystko znajduje się w jednym bloku, co pozwala również na łatwą instalację.

Główne cechy:

• gaz ekologiczny R407C
• działa w obiegu zamkniętym, wyposażony w zbiornik wewnętrzny
• pompa odbiornika z zaworem zwrotnym i pompa cyrkulacyjna
• jednostka modułowa: SIRE można rozbudować, dołączając równolegle do systemu inne jednostki o różnej mocy
• zestaw sprężarek scroll o wysokiej wydajności (wskaźnik COP aż do 6) i niskim poziomie hałasu
• skraplacz na wodę
• parownik zbudowany z rurek miedzianych, łatwy do wyjęcia
• filtr odwadniający z sitkami molekularnymi
• wskaźnik poziomu
• zawór elektryczny, zawór termostatyczny
• czujnik przepływu – kontrola ilości przepływu wody
• czujniki bezpieczeństwa dla niskiego i wysokiego ciśnienia
• by-pass automatyczny
• zespół do automatycznego napełniania wodą
• wentylatory osiowe z pionowym wyrzutem powietrza, regulator prędkości wentylatorów
• wymiennik free-cooling zbudowany z rur miedzianych z aluminiowanymi skrzydełkami o dużym współczynniku wymiany ciepła
• albuminowe filtry powietrza łatwe do demontażu i czyszczenia
• tablica sterownicza z ochroną IP55 wyposażona w elektroniczne mikroprocesorowe sterowanie do ustawiania
i regulacji temperatury pracy
• rama i zabudowa urządzenia z blachy i stali ocynkowanej (Z) powalająca na instalację urządzenia na zewnątrz.

Pozostałe urządzenia w kategorii Free Cooling