Industrial Frigo świętuje 50 lat istnienia !

2020 jest rokiem jubileuszowym dla firmy Industrial Frigo. 50 lat temu został uruchomiony pierwszy zakład produkcyjny w Calcinato (Brescia) o powierzchni 2500 m2 .

Firma zbudowała swoje doświadczenie w sektorze systemów chłodzenia i termoregulacji, osiągając poziomy wiedzy specjalistycznej, co czyni ją dziś jedną z wiodących firm w branży na świecie.

Obecnie posiadamy fabrykę o powierzchni 32 000 m2 , liczne odziały na całym świecie.

Przed nami kolejne wyzwania, wprowadzanie nowych energooszczędnych technologi, rozbudowana zakładów pracy czy nowe inwestycje.  Liczymy iż kolejne lata będą owocne zarówna dla nas jak i dla naszych licznych klientów.

Industrial Frigo Polska ma już 10 lat!

Miło nam poinformować, że w tym roku mija dekada odkąd Industrial Frigo Polska istnieje i działa z powodzeniem na rodzimym rynku. Przez ten czas, bazując na prawie półwiekowym doświadczeniu naszej firmy matki oraz na intensywnej pracy polskiego zespołu Industrial Frigo, zbudowaliśmy sobie pozycję jednego z liderów dostarczających polskim przedsiębiorstwom nowoczesne i energooszczędne rozwiązania w zakresie systemów chłodzenia i termoregulacji procesów przemysłowych oraz codzienne wsparcie techniczne i serwisowe.

Dziękujemy naszym Klientom za dotychczasową, pasjonującą współpracę i liczymy na dalszą. Zapraszamy nowych Klientów. Energii i potencjału do działania mamy – jak na dziesięciolatka przystało – pod dostatkiem.

 

ATEX – chłodzenie w strefach wybuchowych

W przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym, petrochemicznym, farmaceutycznym czy też morskim (statki, platformy) występują łatwo zapalne ciecze (np. benzyna, ropa, rozcieńczalniki, alkohole), gazy palne (np. propan-butan, wodór) a także pył, które mieszając się z otaczającym je powietrzem mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Wystarczy wtedy jedna iskra lub przekroczenie temperatury zapłonu danej substancji aby doprowadzić do zapalenia się mieszanki i jej wybuchu.

Industrial Frigo specjalizuje się w projektowaniu i produkowaniu urządzeń do stref niebezpiecznych, a szczególnie do strefy II tzn. obszarów zagrożonych wybuchem gazów, oparów, mgły lub pyłów, w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex).

W strefach, w których występuje tego typu zagrożenie wymagane jest stosowanie systemów ochronnych, specjalnie wykonanych urządzeń i aparatury. Już w fazie projektowania i konstruowania jest brane pod uwagę bezpieczeństwo ludzi oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu. Na tym etapie dokonuje się wyboru odpowiednich elementów, z których każdy ma wpływ na bezpieczeństwo całego systemu. Stosuje się niezbędne systemy ochronne i zabezpieczenia dostosowane  do stopnia występującego zagrożenia wybuchem w tej strefie.

Wszystkie tego typu urządzenia i ich komponenty spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, posiadają  rozwiązania konstrukcyjne uniemożliwiające zainicjowanie zapłonu mieszanin wybuchowych. Są one oznakowane zgodnie z przyjętymi wymogami. Industrial Frigo wystawia dla nich świadectwo zgodności potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi normami (EN), które odnoszą się do projektowania, produkcji i badań urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Urządzenia do stref niebezpiecznych produkowane przez  Industrial Frigo są zabezpieczone między innymi przed:
a) prądami przetężeniowymi
b) przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi
c) wyładowaniami atmosferycznymi
d) wyładowaniami elektryczności statycznej, powstawaniem iskier i łuków elektrycznych
e) korozją urządzeń, np. na statkach, gdzie urządzenia są narażone na działanie wody morskiej
f) działaniem substancji chemicznych, wilgocią
g) wpływem mechanicznym
h) powstawaniem podwyższonych temperatur, mogących zapalić mieszaniny wybuchowe.

Poprawna i bezpieczna praca urządzeń Industrial Frigo w strefach zagrożonych wybuchem jest zapewniona  przez prawidłowy dobór do warunków pracy, czyli do właściwości występujących w danej przestrzeni czynników tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, przyjętej klasyfikacji do stref zagrożenia wybuchem, prawidłowego montażu, zasilania i zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Industrial Frigo oferuje specjalne:

  • agregaty wody lodowej (chillery)
  • jednostki klimatyzacji powietrza (air conditioning units)
  • termoregulatory wodne i olejowe (temperature control units)
  • agregaty wody lodowej na statki (naval chillers).

Urządzenia wyprodukowane według norm Atex mają zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznego i stoczniowym. Urządzenia te z powodzeniem pracują na platformach wydobywających ropę naftową i gaz, w rafineriach, na statkach oraz zakładach chemicznych.

Więcej informacji: www.atexchillers.com

Targi Plastpol 2017

W dniach od 23 do 26 maja 2017 roku firma INDUSTRIAL FRIGO POLSKA wzięła udział w XXI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastpol 2017. Każdego roku jako wystawca uczestniczymy w tym wydarzeniu – najważniejszej imprezie branżowej w Polsce i jednym z najbardziej uznanych wydarzeń tego sektora w Europie.

plastpol-2017-1plastpol-2017-2

GR1A

Agregaty – chillery serii GR1A są urządzeniami ze skraplaczem chłodzonym powietrzem do obiegów zamkniętych (C) lub otwartych (V) ze zbiornikiem zewnętrznym. Są to chłodziarki w wersji modułowej (C) z możliwością podłączenia w przyszłości nowych jednostek o mniejszej, takiej samej lub większej mocy chłodniczej, celem zwiększenia tej mocy w instalacji chłodzenia. Seria GR1A jest przeznaczona szczególnie do chłodzenia maszyn produkujących wyroby z plastiku lub gumy, do pras ciśnieniowych, linii do galwanizacji, pras do ceramiki i do chłodzenia wszelkich innych procesów produkcyjnych.

Główne cechy:
• gaz ekologiczny R407C
• zestaw sprężarek Scroll o wysokiej wydajności
• od momentu uruchomienia automatyczna rotacja sprężarek
• skraplacz zbudowany z rurek miedzianych i płytek aluminiowych o dużej wydajności
• filtr odwadniający z sitkami molekularnymi
• wskaźnik poziomu płynu
• zawór elektromagnetyczny
• zawór termostatyczny
• czujniki bezpieczeństwa dla niskiego i wysokiego ciśnienia gazu
• czujnik braku wody
• parownik z rur miedzianych o wysokim współczynniku wymiany woda-gaz. Parownik można łatwo wyjąć, co ułatwia czyszczenie go oraz gwarantuje wysoką wydajność i funkcjonalność
• wentylatory osiowe, na zamówienie wentylatory odśrodkowe
• regulator prędkości wentylatorów – precyzyjna kontrola skraplania
• elektryczna cyrkulacyjna pompa wody (opcja: pompa zapasowa)
• by-pass ręczny, na zamówienie by-pass automatyczny
• zbiornik wewnętrzny, zbiornik zewnętrzny dla wersji V
• zespół do napełniania wodą dla wersji ze zbiornikiem wewnętrznym
• tablica sterownicza z ochroną IP55 wyposażona w elektroniczne urządzenie do ustawiania i sprawdzania temperatury pracy (opcja: ZDALNE STEROWANIE)
• rama i zabudowa chłodziarki z blachy i stali ocynkowanej (Z) pozwalająca na instalację urządzenia na zewnątrz.

Zespoły chłodziarek seria GR1A mogą współdziałać z bateriami chłodzącymi serii BR tworząc oszczędzające energię systemy chłodzenia typu RB.

Industrial Frigo, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w chłodnictwie przemysłowym, jest w stanie zaprojektować i wykonać chłodziarki na zamówienie według szczególnych wymagań klienta.

Pozostałe urządzenia w kategorii chiller.

 

GR2A

Agregaty – chillery serii GR2A są urządzeniami ze skraplaczem chłodzonym powietrzem z wewnętrznym otwartym zbiornikiem. Seria GR2A jest przeznaczona szczególnie do chłodzenia maszyn produkujących wyroby z plastiku lub gumy, do pras ciśnieniowych, linii do galwanizacji, pras do ceramiki i do chłodzenia wszelkich innych procesów produkcyjnych.

Główne cechy:
• gaz ekologiczny R407C
• sprężarki Scroll o wysokiej wydajności
• skraplacz zbudowany z rurek miedzianych i płytek aluminiowych o dużej wydajności
• filtr odwadniający z sitkami molekularnymi
• wskaźnik poziomu płynu
• zawór elektromagnetyczny
• zawór termostatyczny
• czujniki bezpieczeństwa dla niskiego i wysokiego ciśnienia gazu
• czujnik braku wody
• parownik płytowy o wysokim współczynniku wymiany woda-gaz
• wentylatory osiowe, na zamówienie wentylatory odśrodkowe
• elektryczna cyrkulacyjna pompa wody
• by-pass ręczny, na zamówienie by-pass automatyczny
• zbiornik wewnętrzny
• zespół do napełniania wodą – opcja
• tablica sterownicza z ochroną IP55 wyposażona w elektroniczne urządzenie do ustawiania i sprawdzania temperatury pracy (opcja: ZDALNE STEROWANIE)
• rama i zabudowa chłodziarki z blachy i stali ocynkowanej (Z) pozwalająca na instalację urządzenia na zewnątrz.

Industrial Frigo, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w chłodnictwie przemysłowym, jest w stanie zaprojektować i wykonać chłodziarki na zamówienie według szczególnych wymagań klienta.

Zapraszamy do sprawdzenia innych urządzeń w kategorii chiller.

 

GRA

Agregaty – chillery serii GRA są urządzeniami ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, przeznaczone do pracy w temperaturach tropikalnych. Występują w wersji ze zbiornikiem wewnętrznym lub ze zbiornikiem zewnętrznym do podłączenia (V). Są to chłodziarki w wersji modułowej (C) z możliwością podłączenia w przyszłości nowych jednostek o mniejszej, takiej samej lub większej mocy chłodniczej, celem zwiększenia tej mocy w instalacji chłodzenia.

Główne cechy:
• gaz ekologiczny R407C
• zestaw sprężarek Scroll o wysokim współczynniku wydajności (COP = 6)
• od momentu uruchomienia automatyczna rotacja sprężarek
• filtr odwadniający z sitkami molekularnymi
• wskaźnik poziomu płynu
• zawór elektryczny
• zawór termostatyczny
• czujnik przepływu wody
• czujniki bezpieczeństwa dla niskiego i wysokiego ciśnienia gazu
• czujnik braku wody
• parownik z wiązki rur miedzianych o wysokim współczynniku wymiany woda-gaz, parownik można łatwo wyjąć, co ułatwia czyszczenie go oraz gwarantuje wysoką wydajność i funkcjonalność
• wytłumienie drgań kompresorów
• wentylatory osiowe, na zamówienie wentylatory odśrodkowe
• regulator prędkości wentylatorów – precyzyjna kontrola skraplania
• elektryczna cyrkulacyjna pompa wody (opcja: pompa zapasowa)
• by-pass ręczny, na zamówienie by-pass automatyczny
• zbiornik wewnętrzny, zbiornik zewnętrzny dla wersji V
• zespół do napełniania wodą dla wersji ze zbiornikiem wewnętrznym
• tablica sterownicza z ochroną IP55 wyposażona w elektroniczne urządzenie do ustawiania i sprawdzania temperatury pracy (opcja: ZDALNE STEROWANIE)
• rama i zabudowa chłodziarki z blachy i stali ocynkowanej (Z) pozwalająca na instalację urządzenia na zewnątrz.

Zespoły chłodziarek seria GRA mogą współdziałać z bateriami chłodzącymi serii BR tworząc oszczędzające energię systemy chłodzenia typu RB.

Industrial Frigo, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w chłodnictwie przemysłowym. jest w stanie zaprojektować i wykonać chłodziarki na zamówienie według szczególnych wymagań klienta.

Zapraszamy do sprawdzenia innych urządzeń w kategorii agregat wody lodowej.

 

IFGA

Agregaty – chillery serii IFGA są urządzeniami ze skraplaczem chłodzonym powietrzem do obiegów zamkniętych (C) lub otwartych (V) z kompresorami śrubowymi. Dostępne są w wersji ze zbiornikiem wewnętrznym lub ze zbiornikiem zewnętrznym do podłączenia (V). Są to chłodziarki w wersji modułowej (C) z możliwością podłączenia w przyszłości nowych jednostek o mniejszej, takiej samej lub większej mocy chłodniczej, celem zwiększenia tej mocy w instalacji chłodzenia.

Główne cechy:
• pełna oferta obejmuje 10 różnych modeli
• gaz ekologiczny R407C
• od uruchomienia automatyczna rotacja sprężarek
• skraplacz zbudowany z rurek miedzianych i płytek aluminiowych o dużej wydajności
• filtr odwadniający z sitkami molekularnymi
• wskaźnik poziomu płynu
• zawór elektryczny
• zawór termostatyczny
• czujniki bezpieczeństwa dla niskiego i wysokiego ciśnienia gazu
• czujnik braku wody
• parownik z rur miedzianych o wysokim współczynniku wymiany woda-gaz, parownik można łatwo wyjąć, co ułatwia czyszczenie go oraz gwarantuje wysoką wydajność i funkcjonalność
• wentylatory osiowe, na zamówienie wentylatory odśrodkowe
• regulator prędkości wentylatorów – precyzyjna kontrola skraplania
• elektryczna cyrkulacyjna pompa wody (opcja: pompa zapasowa)
• by-pass ręczny, na zamówienie by-pass automatyczny
• zbiornik wewnętrzny, zbiornik zewnętrzny dla wersji V
• zespół do napełniania wodą dla wersji ze zbiornikiem wewnętrznym
• tablica sterownicza z ochroną IP55 wyposażona w elektroniczne urządzenie do ustawiania i sprawdzania temperatury pracy (opcja: ZDALNE STEROWANIE)
• rama i zabudowa chłodziarki z blachy i stali ocynkowanej (Z) pozwalająca na instalację urządzenia na zewnątrz.

Zobacz wszystkie urządzenia w kategorii agregat wody lodowej.

 

GFA

Agregaty – chillery serii GFA są urządzeniami ze skraplaczem chłodzonym powietrzem do obiegów zamkniętych (C) lub otwartych (V). Są to chłodziarki w wersji modułowej (C) z możliwością podłączenia w przyszłości nowych jednostek o mniejszej, takiej samej lub większej mocy chłodniczej, celem zwiększenia tej mocy w instalacji chłodzenia. Seria GFA jest przeznaczona szczególnie do chłodzenia: maszyn produkujących wyroby z plastiku lub gumy, pras ciśnieniowych, linii do galwanizacji, pras do ceramiki i do chłodzenia jakiegokolwiek innego procesu produkcyjnego.

Główne cechy:
gaz ekologiczny R134A
zestaw sprężarek Scroll o wysokim współczynniku wydajności (COP = 6)
od momentu uruchomienia automatyczna rotacja sprężarek
skraplacz zbudowany z rurek miedzianych i płytek aluminiowych o dużej wydajności
filtr odwadniający z sitkami molekularnymi
wskaźnik poziomu płynu
zawór elektryczny
zawór termostatyczny
czujnik przepływu wody
czujniki bezpieczeństwa dla niskiego i wysokiego ciśnienia gazu
czujnik braku wody
parownik z wiązki rur miedzianych o wysokim współczynniku wymiany woda-gaz, parownik można łatwo wyjąć, co ułatwia czyszczenie go oraz gwarantuje wysoką wydajność i funkcjonalność.
wytłumienie drgań kompresorów
wentylatory osiowe, na zamówienie wentylatory odśrodkowe
regulator prędkości wentylatorów – precyzyjna kontrola skraplania
elektryczna cyrkulacyjna pompa wody (opcja: pompa zapasowa)
by-pass ręczny, na zamówienie by-pass automatyczny
zbiornik wewnętrzny, zbiornik zewnętrzny dla wersji V
zespół do napełniania wodą dla wersji ze zbiornikiem wewnętrznym
• tablica sterownicza z ochroną IP55 wyposażona w elektroniczne urządzenie do ustawiania i sprawdzania temperatury pracy (opcja: ZDALNE STEROWANIE)
• rama i zabudowa chłodziarki z blachy i stali ocynkowanej (Z) pozwalająca na instalację urządzenia na zewnątrz.

Industrial Frigo, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w chłodnictwie przemysłowym, jest w stanie zaprojektować i wykonać chłodziarki na zamówienie według szczególnych wymagań klienta.

Pozostałe urządzenia w kategorii chiller.

 

GB1A

Agregaty – chillery serii GB1A są urządzeniami chłodzącymi płyny procesowe do -10°C. Są to urządzenia ze skraplaczem chłodzonym powietrzem do obiegów zamkniętych (C) lub otwartych (V). Są to chłodziarki w wersji modułowej (C) z możliwością podłączenia w przyszłości nowych jednostek o mniejszej, takiej samej lub większej mocy chłodniczej, celem zwiększenia tej mocy w instalacji chłodzenia. Seria GR1A jest przeznaczona szczególnie do chłodzenia procesowego w niskich temperaturach, aż do -10°C.

Główne cechy:
• gaz ekologiczny R404C
• sprężarki tłokowe (semihermetyczne) o wysokiej wydajności
• skraplacz zbudowany z rurek miedzianych i płytek aluminiowych o dużej wydajności
• filtr odwadniający z sitkami molekularnymi
• wskaźnik poziomu płynu
• zawór elektromagnetyczny
• zawór termostatyczny
• czujniki bezpieczeństwa dla niskiego i wysokiego ciśnienia gazu
• czujnik braku wody
• parownik płytowy o wysokim współczynniku wymiany woda-gaz
• wentylatory osiowe, na zamówienie wentylatory odśrodkowe
• elektryczna cyrkulacyjna pompa wody
• by-pass ręczny, na zamówienie by-pass automatyczny
• zbiornik wewnętrzny
• zespół do napełniania wodą – opcja
• tablica sterownicza z ochroną IP55 wyposażona w elektroniczne urządzenie do ustawiania i sprawdzania temperatury pracy (opcja: ZDALNE STEROWANIE)
• rama i zabudowa chłodziarki z blachy i stali ocynkowanej (Z) pozwalająca na instalację urządzenia na zewnątrz.

Pozostałe urządzenia w kategorii chiller agregat wody lodowej.

 

GBA

Agregaty – chillery serii GBA (32 modele) są urządzeniami chłodzącymi płyny procesowe do -10°C, z wewnętrznym zbiornikiem akumulacyjnym. Schładzają one mieszankę aż do -10°C w zmiennych temperaturach otoczenia od -20°C do +45°C.

Główne cechy:
• gaz ekologiczny R404C
• sprężarki tłokowe (semihermetyczne) o wysokiej wydajności
• skraplacz zbudowany z rurek miedzianych i płytek aluminiowych o dużej wydajności
• filtr odwadniający z sitkami molekularnymi
• wskaźnik poziomu płynu
• zawór elektromagnetyczny
• zawór termostatyczny
• czujniki bezpieczeństwa dla niskiego i wysokiego ciśnienia gazu
• czujnik braku wody
• parownik o wysokim współczynniku wymiany woda-gaz
• wentylatory osiowe
• elektryczna cyrkulacyjna pompa wody pracująca do -28°C
• by-pass ręczny, na zamówienie by-pass automatyczny
• akumulacyjny zbiornik wewnętrzny
• system napełniania wodą
• tablica sterownicza z ochroną IP55 wyposażona w elektroniczne urządzenie do ustawiania i sprawdzania temperatury pracy (opcja: ZDALNE STEROWANIE)
• rama i zabudowa chłodziarki z blachy i stali ocynkowanej (Z) pozwalająca na instalację urządzenia na zewnątrz.