SIREG

Zapytaj o katalog

Wyślij zapytanie

29-416 kW

Jest zaawansowanym, całkowicie automatycznym systemem chłodzenia wody. SIREG – Free Cooling w zimie jest zabezpieczony przed zamarzaniem wody.

SIREG jest wykonany w wersji ze skraplaczem wodnym połączonym z system chłodzenia Free Cooling, który pozwala w okresach średnio zimnych, wytwarzać zimną wodę przy niskich kosztach użytkowania.

Oszczędność energii dochodzi do 80%, gwarantując jednocześnie wysoką wydajność chłodzenia COP = 5,6. Zastosowanie tego systemu w idealnych warunkach działania free-cooling podczas okresu zimowego prowadzi do osiągnięcia maksymalnej wartości COP = 30. To oznacza, że dla każdego kW użytej energii system może wytwarzać moc do 30 kW. Zmiana systemu z ustawienia „chłodzenie” na ustawienie „free-cooling” jest całkowicie automatyczna. Jest ona sterowana mikroprocesorem, który znajduje się wewnątrz systemu.

SIREG jest zbudowany z dwóch modułów:

  1. SIRE z wbudowanym wewnętrznym otwartym zbiornikiem
  2. BRG bateria wentylatorowa z grawitacyjnym opróżnianiem.

Zabezpiecza on przed zamarznięciem wody w wymienniku powietrze/woda podczas postoju urządzenia. Woda spływa do zbiornika w SIRE, którego wnętrze jest odpowiednio zaizolowane i podgrzewane

Sprawdź pozostałe urządzenia Free Cooling.