Urządzenia chłodnicze – tworzywa sztuczne

branży tworzyw sztucznych obserwuje się rosnącą świadomość konieczności optymalizacji wykorzystania zasobów operacyjnych oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju środowiskowego. W związku z tym adiabatyczne systemy chłodzenia stają się atrakcyjnym rozwiązaniem.
Istnieją sytuacje, w których konieczne są temperatury wyjściowe poniżej +15°C, dlatego w takich przypadkach korzysta się z agregatów chłodniczych (chillery).

Zastosowanie urządzeń chłodniczych w przemyśle tworzyw sztucznych

Technologie chłodzenia stosowane w procesie formowania tworzyw sztucznych odgrywają istotną rolę.

Proces formowania jest zazwyczaj w pełni zautomatyzowany i odbywa się przez wtrysk, wytłaczanie lub rozdmuch.

Wnętrze formy wyposażone jest w kanały, dzięki którym jest możliwe chłodzenie formy i utrzymanie stałej temperatury procesu. Celem zwiększenia wydajności i utrzymania wysokiej jakości wytwarzanych produktów, należy zapewnić efektywne chłodzenie stosując agregaty chłodnicze, które utrzymują temperaturę wody na niskim poziomie.

W większości wtryskarek proces zamykania (zwarcia) form jest realizowany przy użyciu hydraulicznego systemu olejowego, który również wymaga chłodzenia. Ponieważ jest to zamknięty system chłodzenia jako medium zalecana jest mieszkanka woda-glikol o odpowiednim stężeniu.
W przypadku chłodzenia oleju hydraulicznego, czy też termoregulatorów wskazane jest zastosowanie chłodni wentylatorowych (dry-coolerów), ponieważ do efektywnego odprowadzenia ciepła wystarcza temperatura chłodzenia+25°C.

chłodnia wentylatorowa BRG-A

Chłodnia wentylatorowa adiabatyczna (dry-cooler), znana również jako sucha chłodnia adiabatyczna, schładza medium wykorzystując niską temperaturę powietrza. W tym czasie chłodne powietrze zasysane przez wentylatory z otoczenia przepływa bezpośrednio przez wężownicę, przez którą przepływa chłodzony płyn (medium: woda lub mieszanka woda-glikol). W okresie temperatur otoczenia powyżej +25°C powietrze z zewnątrz, zanim dotrze do wężownicy jest schładzane wodą przez system adiabatycznym.

W naszej ofercie mamy chłodnie wentylatorowe (dry-coolery), typu:

  • BRW – do zamkniętych obiegów chłodzenia, gdzie jako medium chłodzące stosuje się mieszankę wody z glikolem
  • BRG – z automatycznym odróżnianiem grawitacyjnym, do otwartych obiegów chłodzenia, gdzie jako medium chłodzące stosuje wodę

Oba typy chłodni wentylatorowych mogą być wyposażone w system zraszania lub wydajny system adiabatyczny.

Chłodzenie wytłaczarek

Przy chłodzeniu granulatu lub wytłaczanego elementu zalecana jest separacja wody lodowej od wody używanej do procesu za pomocą wymienników ciepła, co wynika z istotnych powodów, takich jak:

  • Woda w systemie chłodzenia granulatu działa w układzie otwartym, co wiąże się z przemieszczaniem się pewnych ilości granulatu oraz zanieczyszczeń w postaci kamienia kotłowego, rdzy, itp.
  • W przypadku chłodzenia (woda-glikol), zaleca się używanie wymienników płaszczowo-rurowych, które charakteryzują się trwałością, wydajnością i bezpieczeństwem. Wymienniki płytowe do tego typu systemów można stosować tylko wtedy, gdy są one zabezpieczone filtrami wody wyłapującymi nawet niewielkie zanieczyszczenia.
  • W przypadku chłodzenia wodą, koniecznym jest zainstalowanie w układzie chłodzenia zbiorników z osadnikiem oraz wydajnych filtrów wody, wychwytujących wszystkie zamieszczenia. Zaleca się też używanie wody zmiękczonej o odpowiednim Ph.
chłodnia wentylatorowa chłodząca mieszanką woda glikol

Urządzenia chłodzące, w tym chillery, odgrywają kluczową rolę w branży tworzyw sztucznych, stanowiąc istotny element każdego systemu chłodzenia. Nawet minimalne fluktuacje temperatury mogą negatywnie wpłynąć na jakość finalnych produktów naszych klientów. Systemy tego rodzaju zazwyczaj muszą cechować się wysoką efektywnością oraz elastycznością, umożliwiającą im dostosowanie do zróżnicowanych warunków przy ustalonych parametrach. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, budowy i modernizacji systemów chłodzenia.

Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać, korzystając z naszych rozwiązań.