Urządzenia chłodnicze – tworzywa sztuczne

W branży tworzyw sztucznych obserwuje się rosnącą świadomość konieczności optymalizacji wykorzystania zasobów operacyjnych oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju środowiskowego. W związku z tym adiabatyczne systemy chłodzenia stają się atrakcyjnym rozwiązaniem.
Istnieją sytuacje, w których konieczne są temperatury wyjściowe poniżej +15°C, dlatego w takich przypadkach korzysta się z agregatów chłodniczych dostosowanych do potrzeb procesów przemysłowych.

chłodnia wentylatorowa BRW-A

Zastosowanie urządzeń chłodniczych w przemyśle tworzyw sztucznych

Skupiając się na technologiach chłodzenia stosowanych w procesie formowania tworzyw sztucznych, warto zauważyć, że formowanie to obszar, w którym te technologie odgrywają istotną rolę.

Proces formowania jest zazwyczaj w pełni zautomatyzowany, co oznacza, że otwieranie i wyjmowanie wytworzonych części odbywa się bez konieczności ingerencji operatora.

Wnętrze formy wyposażone jest w prowadnice, których głównym zadaniem jest chłodzenie formy, zwłaszcza punktów wtryskiwania. Aby zapewnić efektywne chłodzenie, często konieczne jest zastosowanie agregatu chłodniczego, ponieważ temperatura wody musi być utrzymana na niskim poziomie, co umożliwia szybkie schładzanie (celem zwiększenia wydajności i utrzymania wysokiej jakości).

W większości wtryskarek proces zamykania (zwarcia) form realizowany przy użyciu hydraulicznego systemu olejowego, który również wymaga chłodzenia wodą. Ponieważ jest to zamknięty system chłodzenia jako medium zalecana jest mieszkanka woda-glikol o odpowiednim stężeniu.
W przypadku tej fazy procesu, zastosowanie chłodni wentylatorowych (dry-coolerów) jest wskazane, ponieważ do efektywnego odprowadzenia ciepła wystarcza temperatura chłodzenia+25°C.

chłodnia wentylatorowa BRG-A

Chłodnia wentylatorowa adiabatyczna (dry-cooler), znana również jako sucha chłodnia adiabatyczna, działa wykorzystując niską temperaturę powietrza. W tym czasie chłodne powietrze z otoczenia zasysane przez wentylatory bezpośrednio przepływa przez chłodzoną wężownicę, przez którą przepływa chłodzony płyn (medium: woda lub mieszanka woda/glikol). W okresie temperatur otoczenia powyżej +25°C powietrze z zewnątrz, zanim dotrze do wężownicy jest schładzane wodą przez system adiabatycznym.

W naszej ofercie mamy chłodnie wentylatorowe (dry-coolery), typu:

  • BRW – do zamkniętych obiegów chłodzenia, gdzie jako medium chłodzące stosuje się mieszankę wody z glikolem
  • BRG – z automatycznym odróżnianiem grawitacyjnym, do otwartych obiegów chłodzenia, gdzie jako medium chłodzące stosuje wodę

Oba typy chłodni wentylatorowych mogą być wyposażone w system zraszania lub wydajny system adiabatyczny.

Chłodzenie granulatu z wytłaczarek

Najlepszym rozwiązaniem jest separacja wody lodowej od wody używanej do chłodzenia granulatu za pomocą wymienników ciepła, co wynika z kilku istotnych powodów, takich jak:

  • Woda w systemie chłodzenia granulatu działa w układzie otwartym, co wiąże się z przemieszczaniem się pewnych ilości granulatu oraz zanieczyszczeń w postaci kamienia kotłowego, rdzy, itp.
  • W przypadku chłodzenia (glikol/woda), zaleca się używanie wymienników płaszczowo/rurowych, które charakteryzują się trwałością, wydajnością i bezpieczeństwem. Wymienniki płytowe do tego typu systemów można stosować tylko wtedy gdy są one zabezpieczone filtrami wody wyłapującymi nawet niewielkie zanieczyszczenia.
  • W przypadku chłodzenia wodą, koniecznym jest zainstalowanie w układzie chłodzenia zbiorników z osadnikiem oraz wydajnych filtrów wody, wychwytujących wszystkie zamieszczenia. Zaleca się też używanie wody zmiękczonej o odpowiednim Ph.
chłodnia wentylatorowa chłodząca mieszanką woda glikol

Chłodzenie wytłaczarek do produkcji granulatu

Urządzenia chłodzące, w tym niezastąpione chillery, odgrywają kluczową rolę w branży tworzyw sztucznych, stanowiąc istotny składnik każdego systemu chłodzenia. Nawet minimalne fluktuacje temperatury mogą negatywnie wpłynąć na jakość finalnych produktów naszych klientów. Systemy tego rodzaju zazwyczaj muszą cechować się wysoką efektywnością oraz elastycznością, umożliwiającą im dostosowanie do zróżnicowanych warunków przy ustalonych parametrach. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, budowy i modernizacji systemów chłodzenia opartych na wodzie lodowej. Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać, korzystając z naszych rozwiązań.