TC500

Zapytaj o katalog

Wyślij zapytanie

Termoregulacja hydropneumatyczna  “Hydrofog Cooling” wykorzystuje możliwości termiczne wody aby uzyskać jak najwięcej obwodów regulacji temperatury aż do 500°C i dużych mocy chłodzenia. Wszystko to zajmuje mało miejsca.
Dzięki temu systemowi wrasta jakość i ilość produkcji, redukuje się koszty zużycia energii oraz podnosi się stopień bezpieczeństwa obsługujących to urządzenie.
Koszty użycia
• podczas fazy podgrzewania zużycie prądu jest analogiczne do tego w termoregulatorach tradycyjnych  (T max =
150°C), ale w fazie termoregulacji grzałka jest zawsze wyłączona.
• chłodzenie następuje poprzez użycie zmiękczonej wody i sprężonego powietrza.
• woda chłodząca (wieża lub bateria) może być dostarczona o wysokich parametrach termicznych (ΔT aż do 60/70°C) i o wydajności wieży lub baterii aż o 12/14 razy większej od systemów tradycyjnych  (wydajność ΔT = 5°C).
Bezpieczeństwo
• Zmniejszone ciśnienie wody w stosunku do termoregulatorów tradycyjnych
• nie jest wymagany olej diatermiczny do wysokich temperatur
Oszczędność energii
• Zmniejszenie rozmiaru pomp cyrkulacyjnych:  pompa cyrkulacyjna  1,1 kW może kontrolować całkowity przepływ wody wymagany przez urządzenie; termoregulator standardowy wymagałby 6 pomp o podwójnej mocy (2,2 kW każda, zatem zużycie energii byłoby 12 razy większe).
• zmniejszenie ilości wody zraszającej  do smarowania formy, jest ona używana wyłącznie do  mieszania rozdzielacza
• termoregulator może utrzymywać temperaturę formy aż do  500°C bez użycia oleju diatermicznego.
Rozmiary
• Termoregulator jest mniejszy niż modele tradycyjne. Również użyte rury mają mniejszą średnice.
• Możliwym jest użycie tylko jednej rury powrotnej – w technologii standardowej każdemu wylotowi odpowiada jeden powrót.
• izolacja rur jest lżejsza niż w urządzeniach tradycyjnych:  temperatura maksymalna osiągana w rurach wynosi  150°C, mniejsza niż w termoregulatorach wody pod ciśnieniem (180°C)  i oleju diatermicznego (350°C).
Produkcja
• Większa wydajność chłodzenia w stosunku do mocy zainstalowanej.
• Zmniejszenie czasu chłodzenia (redukcja czasu cyklu).
• Wysoka płynność dzięki różnym możliwością chłodzenia.
Formy
• Używając wody wyłącznie do mieszania rozdzielacza, problemy szoku termicznego wynikającego z wielości użycia  wody chłodzącej na powierzchni form są prawie całkowicie wyeliminowane.
• Moc chłodzenia jest używana tylko tam gdzie jest to konieczne.
Sterowanie i Regulacja
• Jeden termoregulator może kontrolować 12 obiegów, każdy o wyznaczonej temperaturze; normalne termoregulatory kontrolują maksymalnie dwa obiegi.
• Złącze komunikacyjne, Touchscreen i PLC.
• Podłączenie PC do zewnętrznej kontroli i archiwacji danych.